Уведомление до клиентите във връзка с GDPR

 

С настоящия документ от името на „еМобилити Интернешънъл“ АД целим да Ви информираме допълнително и обясним какви лични данни събираме, защо ги събираме и с кого от нашите доверени партньори, административни и регулаторни органи споделяме тази информация.  Също така целим да Ви уведомим за Вашите права относно как да достъпите, промените или изтриете Вашите лични данни. С подробна информация относно приложимите процедури може да се запознаете в ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, която може да откриете на линк: Връзка към политиката за защита на данните на уебсайта. Допълнителна информация относно еМобилити Интернешънъл“АД, може да откриете на нашата уеб страница: https://www.eldrive.eu/.

 

Вашите лични данни

 

От какво имаме нужда?

"еМобилити Интернешънъл" АД, юридическо лице с единен идентификационен код в Търговския регистър при Агенция по вписванията: 203202849, регистрирано на адрес: гр. София, п.к. 1766, район "Витоша", "София парк", сграда 16Е, е дружество, което се нуждае от Вашите лични данни с цел надлежно предоставяне на висококачествени услуги, необходими за предоставянето на зарядни услуги за електромобили и осигуряване на поддръжка. Ние сме администраторът на личните Ви данни, които са ни предадени и събираме само данните, необходими за изпълнение на поръчаните от Вас услуги. Тези лични данни включват:

3.1.1. Лични данни като:

- Име

- Дата на раждане

- Пол

3.1.2. Данни за връзка като:

- Домашен адрес

- Адрес на офис / работното място

- Адрес за предоставяне на услуга / продукт

- Телефон и мобилен номер

- Имейл адрес / факс номер

3.1.3. Транзакционни подробности като:

- История на покупките и услугите

-Клиентски номер

- информация за транзакцията и история на плащането

-Номер на банкова сметка

- Номер на кредитна / дебитна карта

-Детайли за комуникацията между доставчик и клиент

3.1.4. Данни за сигурността като:

- Потребителски имена и пароли

- информация за наблюдението на съоръженията и системата

- Информация за инцидента със сигурността

3.1.5. ИТ управленски данни като:

- Подробности за данните за оборудването, свързани с предоставяните услуги, включително технически идентификатори, местоположение, комуникационни данни и метаданни

- Технически събития, свързани с предоставяните услуги, включително регистрационни файлове за системата и приложенията

Забележка: За целите на предоставяне на услугата, клиентът трябва да предостави информация за своя разплащателна карта чрез директна регистрация на сайта на администратора на платежни услуги.

 

Защо имаме нужда от тези лични данни?

От личните Ви данни се нуждаем с оглед:

- регистриране и записване на клиентите;

- сключване, администриране и изпълнение на договори;

- уведомяване на клиента;

- защита и контрол на притежаваните от дружеството активи;

- предоставяне на висококачествени услуги във връзка със зареждане на електрически превозни средства;

Ние събираме от Вас само данните, необходими за изпълнението на горепосочените цели и няма да събираме от Вас лични данни, които не са необходими за услугата "зареждане на електрически превозни средства" или за други цели.

 

Какво правим с данните?

Правните основания за обработката на данните са член 6, параграф 1, буква б) (обработка, необходима за изпълнението на договор) и член 6, параграф 1, буква в) (обработка, необходима за изпълнение на законово задължение) от Общия регламент за защита на данните на ЕС. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

За да се осигури гладкото функциониране на системата за зареждане на електрически превозни средства, лицата, които предоставят услуги по отдаване под наем и инсталиране на сървъри, телеметрични услуги, както и организациите, управляващи платформата за зареждане на автомобили, трябва да получат достъп до Вашите данни.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме Вашите лични данни в продължение на 3 години от датата на прекратяване на договора или датата на погасяване на задължението, в зависимост от това кое настъпи по-късно, като след това данните се унищожават. Ако профилът ви е неактивен, данните се съхраняват в продължение на 3 години от датата на последното влизане в системата.

 

Какво друго бихме искали да извършваме с Вашите лични данни?

Наред с горното, бихме искали да използваме Вашето име, фамилия, електронна поща, телефонен номер за изпращане на новини и предложения. Горепосочената информация няма да бъде споделяна с трети лица или обработвана за други цели и можете да откажете получаването на бюлетини по всяко време, като кликнете върху връзката в изпратените от нас имейл съобщения. Вашите данни, използвани от нас за целите на директния маркетинг, също ще бъдат съхранявани, докато не ни уведомите, че повече не желаете да получавате такава информация или три години от датата на последното Ви влизане в нашата система за услуги.

Ако приемете да обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, Ви молим да отбележите съгласието си за обработка на личните данни за целите на директния маркетинг в момента на регистрацията или да влезете в личния си профил и да изберете функция за получаване на бюлетин.

 

Какви са Вашите права?

Ако решите, че информацията за Вас, която е обработвана от нас, е невярна, можете да поискате достъп до тази информация или да я коригирате. Наред с това, имате право да поискате да изтрием данните, с които разполагаме (право да бъдете забравени), без неоснователно забавяне.

Ако желаете да подадете оплакване, свързано с обработката на Вашите данни от нас, можете да се обърнете чрез имейл към лицето, отговарящо за защитата на личните данни, което ще разследва проблема, на следния имейл адрес office@eldrive.eu

Ако не сте доволни от нашия отговор или считате, че обработваме личните Ви данни в противоречие със законовите изисквания, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на Република България.

 

За повече информация посетете: Връзка към политиката за защита на данните на уебсайта


scroll up