За отдел "Човешки Ресурси"

ELDrive, За отдел

 За шофьорите на логистични ЕПС:

Електромобилите нямат шума и вибрациите на двигател с вътрешно горене. Шофьорите им се уморяват по-малко и могат да бъдат по-продуктивни. Така се намалява вероятността за грешки при работа и рискът от пътнотранспортни произшествия.

За служители с персонални автомобили или търговски представители:

Фирмените електромобили за персонално или споделено ползване се възприемат като привилегия от отговорните служители със съвременно мислене. Възможността за използване на най-коментираната съвременна технология в транспорта засилва ангажираността им към фирмата. Енергоефективността и липсата на емисии при използване на електромобилите са допълнителен мотиватор, особено за образованите личности с ясна позиция в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на околната среда.


scroll up