За отдел "Екология и Устойчиво Развитие"

ELDrive, За отдел

Конвенционалните автомобили отделят средно 17 кг CO2 / 100 км

Електромобилите консумират поне два пъти по-малко първична енергия в сравнение с аналогичен автомобил с двигател с вътрешно горене. За самото придвижаване се изразходва 4 до 5 пъти по-малко енергия (13-20 кВч за електромобил категория М1 срещу 50-80 кВч за автомобил с ДВГ, сметнато през консумацията и енергийното съдържание на горивото).

Електромобилите нямат емисии на изгорели газове при използване. Поради по-добрата им енергийна ефективност, емисиите на въглероден диоксид (свързани с производството на необходимата им електроенергия) са много по-ниски за единица изминато разстояние, дори и при сегашния енергиен микс в България. При използване на енергия от ВЕИ разликата се увеличава още повече. При среден пробег от 20000 км на година, емисиите на въглероден диоксид за електромобил биха били поне с 615 кг по-малко, а емисиите на фини прахови частици – поне с 2.8 кг по-малко в сравнение с автомобил с ДВГ.

Данните от Изпълнителна агенция по околна среда сочат, че в Деня без автомобили (22 септември 2016), въздуха в София е бил почти 3 пъти по-чист в сравнение с предните дни. Инициативата е предложена на Столична Община от Гражданска Инициатива “София – Зелена столица” като по този начин София се присъединява към редица европейски столици, които ежегодно на тази дата ограничават движението на автомобили в центъра на града. Нивото на фини прахови частици е било 2.56 пъти по-ниско в сравнение с предходния ден, а на азотен диоксид – 1.35 пъти. Това за пореден път подкрепя тезата, че алтернативата на конвенционалните автомобили е повече от наложителна.


scroll up