За отдел "Управление на Автопарка"

ELDrive, За отдел

 Безплатно спиране в синя и зелена зона в София, ефективно управление

Разходите за експлоатация на електромобилите са многократно по-ниски от разходите за автомобили с двигател с вътрешно горене. Електромобилите имат много по-просто устройство и по-малко елементи за поддръжка. Те не се нуждаят от периодична смяна на ремъци и филтри. Поради регенеративното спиране накладките и дисковете на спирачки се износват много по-бавно. Същото се отнася и за гумите на електрическите автомобили. Липсата на ДВГ от своя страна води невъзможност за злоупотреба с гориво или нерегламентиран пробег.

Допълнително, готвените от много общини ограничения за автомобили в централните градски зони, целящи намаляване на замърсяването на въздуха и въглеродните емисии, налагат използването на алтернатива на досегашните силно замърсяващи практики. Променящите се разходи за гориво са заместени от много по-ниски разходи за електроенергия. Енергията за изминаване на 100 км с електромобил могат да струват между 1.80 и 3.70 лв при обичайното зареждане по местодомуване според приложимата цена на електроенергията. Дори и при използване на зареждане от оператор на услуга, общата цена на енергията е по-ниска от цената на горивото за същия пробег. За насърчаване на използването на електромобили, София и други градове предлагат безплатно паркиране в синя и зелена зона, което води до ежедневни спестявания от такси за паркиране. 


scroll up