За отдел "Маркетинг и Продажби"

ELDrive, За отдел

Смарт-Маркетинг от 21 век

Използването на енергоефективни и модерни технологии влияе не само върху мотивацията на служителите в дадена компания, но оказва влияние върху нейните клиенти.

Все повече потребители се стараят да използват услуги, които оставят минимален въглероден отпечатак. Внедряването на „зелени“ технологии е в основата на модерния маркетинг, който таргетира образованите клиенти с ясна позиция в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Електрическите превозни предоставят неограничени възможности в тази сфера, носейки ползи и удовлетворение на всички звена в потребителската верига – от производителя на самите електромобили, през доставчиците на даден тип продукт или услуга, до крайния потребител. Брандиран с фирмено лого електромобил носи много по-силно послание за ценностите на една компания, отколкото и най-скъпите комуникационни кампании, провеждани докато автопаркът й ежедневно допринася за шума и замърсяването на въздуха.


scroll up