За отдел "Корпоративна Социална Отговорност"

ELDrive, За отдел

Чистота на въздуха и доволни клиенти

Електромобилите съчетават в себе си бързо навлизаща иновативна технология с отговорно отношение към околните и градската среда. Това е от голямо значение за компании или частни клиенти, за които социалната отговорност на бизнеса е интегрален елемент от основополагащите за тях ценности.

Съвременните информирани потребители вече често вземат решенията си за покупка и използване на един продукт на база цялостното му въздействие по време на жизнения цикъл. Все повече са случаите, когато репутационните ползи в средносрочен и дългосрочен план за една компания от прилагането на социално отговорни и устойчиви решения могат многократно да превишат краткосрочния ефект от привидни спестявания. 


scroll up