Стъпка 1: Регистрация

За да използвате услугите по зареждане, трябва да се регистрирате като потребител през сайта в системата на Eldrive. Това може да стане по следните начини:

Стъпка 1: Регистрация

scroll up