Допълнителна пластика за зареждане

Идентификацията на всеки потребител се случва чрез виртуален ключ, който е свързан към конкретния профил. През мобилното приложение имате възможност да заявите допълнителна RFID пластика, която ще позволи да зареждане, без да ползвате апликацията.

Допълнителна пластика за зареждане

scroll up