Зареждане - избор на локация

От меню "Карта" изберете най-близката зарядна станция и съответния куплунг, който ще ползвате.

Зареждане - избор на локация

scroll up