Зарядни станции за електрически автомобили

Зареждане

Eldrive предоставя достъпна инфраструктура от зарядни станции за зареждане на електрически автомобили във всички основни населени места и пътни артерии в страната. Системата се управлява от интегрирана платформа, която осигурява надеждно функциониране и поддръжка на зарядните станции, както и цялостен контрол на процесите по зареждане на електромобили в мрежата. Това гарантира единна и качествена услуга за всички ползватели на системата. Чрез Вашата регистрация на сайта, Вие получавате достъп до цялата мрежа от зарядни станции за електрически автомобили и всички предлагани от Eldrive услуги. Ние изграждаме мрежа, която да осигури на потребителите безпроблемно придвижване. Изграждането на нови стандартни (АС) и бързозарядни (DC) станции за зареждане на електрически автомобили на ключови локации допринася за постоянното разрастване на мрежата и увеличаване на ползването на електромобили.

За да използвате зарядните станции от мрежата на Eldrive, трябва да свалите и направите регистрация в мобилното приложение Eldrive (Fortum Charge & Drive ) за iOS и Android.  

Съответната цена за всяка станция и режима на ползване могат да се проверят като изберете станцията от интерактивната карта. За повече информация вижте подменю Инструкции в меню Мрежа, както и следете Facebook страницата на компанията. 


scroll up